A „PhD Közösség” weboldal
Felhasználási Feltételei
 
A weboldal célja, hogy segítse a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetében illetve kötelékében található fiatal korosztály számára az egyetem tudományos eredményeinek, az itt folytatható tudományos munka értékeinek bemutatását, illetve kommunikációs felület biztosítson a hallgatók és a kutatók hatékony szakmai együttműködéséhez, kutatásaihoz.
 
Az oldalra történő regisztrációval a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. Adószám: 15329798-2-02. E-mail: info@phdkozosseg.hu), mint Szolgáltató által üzemeltetett, a www.phdkozosseg.hu címen elérhető weboldal használatára és az azon található valamennyi szellemi alkotás é személyes adat felhasználására vonatkozó alábbi szabályzatot, melynek megsértése polgári jogi, szerzői jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.
 
1.      A weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható.
2.      A weboldalon található minden tartalom - beleértve valamennyi cikk, tájékoztató, információs anyag, kép és dokumentum – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által biztosított jogi védelem alatt áll, azok felhasználása a mű szerzőjének kifejezett engedélyéhez kötött.
3.      A Szolgáltató nem ellenőrzi az oldalra regisztrált felhasználók által hozzáférhetővé tett információk tartalmát és a feltöltés jogszerűségét, ezért azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget sem vállal.
4.      Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy csak olyan dokumentumokat tölthet fel a weboldalra, mely fölött kizárólagos szerzői jogi jogosultsággal rendelkezik, illetve amely megosztására és hozzáférhetővé tételére annak szerzőjétől kifejezett engedéllyel rendelkezik.
5.      Felhasználó a weboldalra történő dokumentum feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy annak tartalmát a weboldalon mások megismerhessék, arról magáncélra másolatot készíthessenek, saját kutatásaik során azt hivatkozzák (mivel az már nyilvánosságra hozott műnek minősül).
6.      Felhasználó az oldalon történő regisztrációval elfogadja, hogy tartózkodik az oldallal kapcsolatban vagy annak használata során bármely jogellenes magatartás tanúsításától, így különösen tiltott:
a.       olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső művek feltöltése, megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, amely e célra való felhasználására az Felhasználó nem jogosult, arra kifejezett engedéllyel nem rendelkezik;
b.      mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy hozzáférhetővé tétele;
c.       jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy hozzáférhetővé tétele;
d.      obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, illetve egyéb jogsértő vagy egyébként kifogásolható tartalmak hozzáférhetővé tétele;
e.       a weboldal használata során megismert, más Felhasználóra vonatkozó személyes adatok jogellenes felhasználása, így különösen az elérhetőségeikre történő kéretlen reklámüzenetek (spam) továbbítása, vagy egyéb, az oldal céljaihoz közvetlenül nem kapcsolódó felhasználás.
7.      Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a weboldalon jogsértő információ található, vagy az nem felel meg a 6. pontban ismertetett feltételeknek, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók által közzétett bármely tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy eltávolítsa.
8.      A Szolgáltató nem vállal felelősséget a bejelentkezési adatok – a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli – illetéktelen használatából eredő esetleges jogsértésekért vagy károkért.

Események konferenciák
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Tagok
PTE TTK Fizika Doktori Iskola
PhD hallgató
PTE-KTK, Gazdálkodástani Doktori Iskola
PhD hallgató